Fröken Ur och Tommy Hilfiger

En telefontjänst som nog alla i Sverige känner till är Fröken Ur. Sedan 1934 har man kunnat ringa och få information om vad klockan är genom en automatisk talmaskin. Första veckan mottogs fler än 28000 samtal per dygn! Genom åren har såväl anläggningar som rösten till Fröken Ur bytts ut och tiden har blivit allt mer exakt. Idag är den synkroniserad med ett atomur. Den korta ton som ljuder mellan tidsangivelserna med en intervall på tio sekunder, kallas lite skämtsamt för ”Fröken Urs hicka”. Ett annat skämt är frågan om den manliga motsvarigheten till Fröken Ur möjligen kunde vara Tommy Hilfiger klockor från adenfalks.se?
Rösten som man idag hör när man ringer betalsamtalet till Fröken Ur, tillhör sedan 2000 Johanna Hermann Lundberg, känd från flera telefonsystem, som före detta tv-hallåa och dotter till Alicia Lundberg.

Lämna ett svar