Telefonen genom historien

Den första telefonen konstruerades av  den Italien födde amerikanen Antonio Meucci omkring år 1849. Han ansökte om patent på telefonen 1871 men eftersom han var fattig så hade han inte råd att betala patentansökan.

Istället patenterades telefonen först 1876 av Alexander Graham Bell och har fick också i många år äran för uppfinningen. Meucci försökte hävda sin rätt fram till sin död 1889, då de juridiska processerna avstannade helt. Patentet upphörde i januari 1993 och den 15 juni  2002 erkände amerikanska representanthuset (amerikanska kongressens resolution 269) Meucci som uppfinnare av telefonen.

År 1892 kom L.M Ericssons skelettapparat, även kallad ”taxen” för sitt utseendes skull. Det patent, som Ericsson erhöll avsåg idén att låta de permanentmagneter, som behövdes för vevinduktorn, samtidigt utgöra apparatens ben. ”Taxen” var världens första bordstelefon med handmikrotelefon, det vill säga hörtelefon och mikrofon i ett stycke. Apparaten blev en omedelbar nationell och internationell framgång för företaget och producerades i över 40 år.

510px-Ericsson_Taxen_(2)

Ericssons Taxen från 1892

 

Lämna ett svar